Home

Het doel van Mesics is om kleinschalige projecten te ontwikkelen die zelfredzaamheid bevorderen. Mesics wil individuen en kleinere collectieven helpen om een goede balans te bereiken tussen economie en spiritualiteit, tussen mens en natuur, tussen lichaam en geest.

Mesics richt zijn activiteiten vooral op vier landen in Afrika: Uganda, Kenya, Togo en Bénin. In elk van de vier Afrikaanse landen werkt Mesics exclusief met een locale partner. Deze partners zijn lokalen van het respectievelijk land. Mesics’ partners nauw samenhangend met de katholieke kerk, vooral in Bénin en Kenya, daarbij gebruikmakend van het goed georganiseerde en toegankelijke netwerk. Meer >

Nieuws:

Samenwerking met Kikomeko for Kids

161140.220414.Formulier publicatieplicht fondsenwervende instelling 2021

Mesics Jaarverslag 2021

Mesics Jaarrekening 2021

161140.210626.Formulier publicatieplicht fondsenwervende instelling

Mesics Jaarverslag 2020

Mesics Jaarrekening 2020

Uitnodiging Mesics-Dag en Jaarverslag 2019

Mesics Jaarrekening 2019

Mesics Jaarverslag 2018

Mesics Jaarrekening 2018

Mesics Jaarverslag 2017

Mesics Jaarverslag 2016

Mesics Jaarverslag 2015

Mesics Nieuwsbrief 2015: afronding 1e pilot Light Up A Village Mutuati

Mesics Nieuwsbrief 2015: Light Up A Village Kenia

Mesics Jaarverslag 2014

Mesics Nieuwsbericht 2014

Mesics Jaarverslag 2013

Mesics Nieuwsbrief 2013

Mesics Jaarverslag 2012

Mesics Nieuwsbrief 2012

Mesics Dag 10 juni 2012

Mesics correctie mail Jaarverslag 2011

Mesics Jaarverslag 2011

Mesics Nieuwsbrief 2011