Benin

Project titel: Mesics Afrique, een Béninese stichting gevestigd te Cotonou

Locations:

  • “La Jarre”, Hlagba-Dénou, 120 km ten noorden van Cotonou; een complex van ca 20 ha.
  • “Résidence Mesics Afrique”en “Domaine Jan Heine”, Allada, 70 km ten noorden van Cotonou; een gastenverblijf met kleine boerderij van ca 2000 m²

Project Partner: Père Dorothée Hamaouzo

Grand Séminaire St Gall
BP 15, Ouidah, Bénin
Tel 1: + 229 382 180
Tel 2: + 229 97 05 6628
Fax: +229 21 37 1077
Email 1: dhamaouzo@yahoo.fr

Update 2020-2023

Père Dorothée is ingegaan op het verzoek om tot eind 2023 in het Bisdom Tarbes-Lourdes te blijven. Eind ‘22 was Dorothée voor het eerst sinds 4 jaar terug in Bénin. Hij trof zowel La Jarre, de Résidence, de Domaine als de omliggende projecten in goede staat aan, dankzij de trouwe zorgen van zijn zuster Marie Rose en vriend Père Nymphas.

Update 2017-2020

Projectleider Père Dorothée is in het kader van een uitwisselingsprogramma tussen de Bisdommen Cotonou en Tarbes-Lourdes in Frankrijk in 2017 voor drie jaar gestationeerd als pater in een parochie nabij Lourdes. Daardoor zijn nieuwe projecten in Bénin voorlopig opgeschort. Eind 2020 is Père Dorothée gevraagd langer te blijven, hetgeen hij heeft toegezegd. Ondertussen worden de lopende projecten in Bénin waargenomen door Dorothée’s collega en vriend Père Nymphas. Voorzover wij kunnen beoordelen gaat dat redelijk goed. Dat zou al een majeure prestatie zijn gegeven de moeilijkheden van het managen van projecten of afstand, zeker in Afrika. Voorlopig zal Père Dorothée nog in Frankrijk zijn en zijn nieuwe projecten dus opgeschort.

Update 2011-2016

Met de projecten van Père Dorothée gaat het goed. Door kippenziekte op “Domeine Jan Heine” zat Père Dorothée even met de handen in het haar. Gelukkig is er een oplossing gekomen en worden nu varkens gehouden en papajabomen gekweekt, geheel lokaal gefinancierd. De plots op “La Jarre” zijn allemaal beplant. Midden op de plantage woont een boer met zijn familie die de plots onderhoudt en de plantage permanent in de gaten kan houden i.v.m. bosbrand. Het begint erop te lijken dat in Bénin de status van zelfredzaamheid bereikt is. In mei en juni 2012 zullen twee vrijwilligers uit Nederland 2 maanden werken in het ziekenhuis van Allada en op “La Jarre”. Zij zijn beide studenten Geneeskunde.

Update 2010

In februari 2010 werd Bénin bezocht door voorzitter en vriend Bernard Noorduyn. Een goed inzicht in de lopende projecten kon verkregen worden. Tevens werden nieuwe projecten besproken.

Allada, gastenverblijf en domaine: de exploitatie van het complex heeft zwaar te lijden gehad door massale kippensterfte. Hierdoor is een gat in de begroting geslagen van 5.000 euro. De hele regio heeft te lijden gehad van deze kippenziekte. Gelukkig is de ziekte nu onder controle en draait de productie weer op volle toeren. Gezien het inkomensgenererende karakter van de kippenexploitatie is met Pere Dorothee overeengekomen dat voortaan investeringen in kippen gefinancierd zullen worden op basis van een lening. Een sponsor heeft hiertoe twee leningen verstrekt.

6 stagiaires uit Frankrijk zaten wederom twee maanden in het gastenverblijf om van daaruit te werken in het lokale ziekenhuis en de 3 weeshuizen. Voorts was er regelmatig bezoek uit zowel Frankrijk als Benin.

La Jarre: 3 van de 6 plots worden nu succesvol geëxploiteerd met teakbomen. Mesics heeft besloten om geld beschikbaar te stellen om de overige 3 plots ook te exploiteren. Gegeven de omvang van de boerderij is een serieuze wens van Pere Dorothée om een tractor aan te schaffen. Hiertoe zal hij in de loop van 2011 een voorstel voorleggen.

De samenwerking met de monniken van de Disciples de la Soirée de la Résurection   gaat, maar kan beter. De monniken hebben ca 5 jaar geleden 2 ha. van La Jarre ter beschikking gekregen onder leiding van ex-aartsbisschop Mgr. Assogba. Hun exploitatie verloopt gelukkig goed. Er werken nu permanent 10 monniken.

Naast La Jarre heeft Pere Dorothee in de loop van 2010 2 teakboom plantages ontwikkeld in de regio Allada: Soyo en Tokpota. Deze 2 extra plantages dragen bij aan de versterking van de financiële zelfredzaamheid van de Mesics projecten van Benin.
De reeds sinds 2001 bestaande teakplantage “Max et Magdalena” nabij de Domaine in Allada doet het goed. De bedoeling is om op de plantage een huisje/boerderijtje te ontwikkelen. Hiervoor zal Pere Dorothee een  voorstel voorbereiden in de loop van 2011
Vrouwengroepen: helaas zijn er nog geen nieuwe initiatieven ontplooid ten behoeve van de vrouwengroepen. Het komende bezoek met KICI in voorjaar 2011 zal een goede aanleiding zijn om concreet te onderzoeken of de vrouwengroepen van Pere Ephrem ingezet zouden kunnen worden voor het vermarkten van tweedehands textiel.
Ziekenhuis Allada: de samenwerking o.l.v. de nieuwe directeur Dr. Didier verloopt goed. De tandartsenpraktijk o.l.v. Dr. Josiane lijkt het ook goed te doen. De vrienden van DHIN (www.dhin.org) hebben de praktijk in februari 2010 geïnspecteerd en in orde bevonden. De kapotte generator werd efficiënt vervangen.
Samenwerking Bergambacht – Kandi – DHIN: Pere Dorothée heeft actief meegeholpen om de vertegenwoordigers van Bergambacht, Kandi en DHIN in staat te stellen een tandtechnische praktijk in Kandi te installeren. Naar aanleiding hiervan hebben KICI en Bergambacht contact kunnen leggen over het mogelijk plaatsen van KICI containers in Bergambacht.

Update 2009

Bénin stond centraal in 2009 omdat het gastland was voor de 3e Mesics Conferentie in de eerste week van februari 2009. Na eerst in Bénin in 2003, toen in Kenia in 2006, was het nu weer de beurt aan Bénin. Partner Père Dorothée Hamaouzo was gedurende zes dagen een goede gastheer en organisator. Daardoor waren de ruim 20 participanten uit Europa en Afrika in staat om intensief van gedachten te wisselen over strategie en prioriteiten. De projecten in Bénin en ook Togo werden bezocht. Hoogtepunt was de officiële opening van de tandartsenpraktijk in het hospitaal van Allada. Dieptepunt was het besluit om de samenwerking met partner Paul Sossa in Togo op te schorten. Details bij de update Togo.
Naast de Conferentie kregen de volgende projecten in 2009 de aandacht:

La Jarre:
Nieuwe start van samenwerking met de Emeritus Aartsbisschop van Cotonou, Mgr. Assogba, met de komst op La Jarre van de eerste monniken van de Congregatie van DSR (Disciples du Soir de la Résurrection).
Aanplant van teakbomen: zes van de beschikbare twaalf ha zijn nu aangeplant.
Gastenverblijf en Domaine Jan Heine in Allada: het complex heeft ook in 2009 zelfvoorzienend gedraaid. Rond de jaarwisseling echter deed zich een grote tegenslag voor: binnen drie dagen doodde een virus ruim 1100 van de 1500 kippen. De lange termijn gevolgen hiervan voor de kippenteelt in de Domaine zal onderwerp zijn van discussie tijdens het bezoek van voorzitter aan Bénin in februari 2010.
Vrouwengroepen: de samenwerking met de eerste twee vrouwengroepen van Père Ephrem is succesvol afgerond met de stipte terugbetaling van de geleende bedragen. Bekeken wordt nu om met andere vrouwen een soortgelijke samenwerking te organiseren.

Het aanbod van KICI om vrouwengroepen in staat te stellen om 2e handskleren vanuit Nederland te vermarkten is nog niet opgepikt door Père Dorothée en Père Ephrem. Maar beiden realiseren zich de mogelijkheid en wachten kennelijk een geschikt moment af om gevolg te geven aan dit aanbod.

Stagiaires: Vijf verpleegsters in opleiding uit Frankrijk hebben in augustus – september vanuit het gastenverblijf in het ziekenhuis en in de drie weeshuizen van Allada gewerkt. Sinds 2000 hebben nu ruim 150 stagiaires in Allada verbleven en gewerkt.
MIVA heeft een nieuwe Toyota Corolla voor Père Dorothée mogelijk gemaakt. Hierdoor kan Dorothée zijn belangrijke werk veel efficiënter doen.

Achtergrond

Reeds in 1994 is Pater Dorothée Hamaouzo begonnen met kleinschalige tilapiakweek in de landelijke parochies Sé en Tofo, geïnspireerd door een voordracht van Pater Jan Heine in dat jaar in Cotonou. In 1998 hebben Pater Jan Heine en Mesics besloten om de samenwerking met Pater Dorthée uit te breiden. In 1999 werd de boerderij La Jarre gesticht in Hlagba-Dénou. In 2001 werd in Allada een gastenverblijf met aangrenzende kleine boerderij gesticht, de “Résidence Mesics Afrique” en de “Domaine Jan Heine”.

Beide projecten zijn ingebracht in de nieuwe Béninese stichting Mesics Afrique in 2001. Het bestuur van de stichting bestaat uit de twee stichters Pater Dorothée Hamaouzo en Dirk Kam; als leden tevens Pater Nymphas Eyebiyi en Mr François Xavier Paraiso, beiden uit Cotonou.

In 2007 is Père Dorothée overgeplaatst van de Parochie Ménontin te Cotonou naar het Seminarie van Ouidah, om daar ethiek te doceren. Deze overplaatsing is geen aanleiding om het partnerschap met Père Dorothée op te zeggen, eerder integendeel.

“La Jarre”

Doel

Mesics in Benin

La Jarre is een spiritueel en agrarisch complex. Jonge lieden ontvangen een landbouwkundige opleiding en spirituele vorming. Daarbij wil La Jarre een regionaal centrum worden voor inspiratie en opleiding.

Financiële zelfstandigheid is een belangrijke randvoorwaarde: de opbrengsten van eigen productie dienen de lopende exploitatie te dekken.

Exploitatie

Produkten: kippen, varkens, gordeldieren, tuinbouw, vruchtenteelt, maïs en tilapia; kapel, vergaderruimte, woningen voor ca 15 personen.

Arbeid: 5 permanente arbeidskrachten en een wisselend aantal tijdelijke krachten.

Investering door Mesics: pick-uptruckje, maïsmolen, kippenren, gordeldierenren, 4 tilapiavijvers, watertoren, watertank, 2 putten, waterpomp, brommer, werkkapitaal: totaal ca € 100.000,-

Locale bijdrage: 20 ha grond, opstallen, generator, arbeid, management, diverse benodigdheden in cash en kind. Het totaal is moeilijk precies te kwantificeren.

Resultaten

La Jarre is een geweldige ervaring voor alle partners van Mesics Afrique. Een belangrijk leerproces waarvan alle andere projecten in Bénin profiteren.

Vijf jonge boeren hebben hun eerste practische ervaring op La Jarre opgedaan. Na ongeveer één jaar praktijk verlaten zij La Jarre om hun eigen weg te gaan, hierbij vaak ondersteund door Mesics Afrique.

Ongeveer tien studenten/vrijwilligers uit Europa hebben op de boerderij gewerkt.

Evaluatie

Er is relatief veel geïnvesteerd in La Jarre, zowel door Mesics als door lokale partners.

Het is dus gerechtvaardigd om zich af te vragen in hoeverre deze investeringen de verwachte resultaten hebben opgeleverd. Tot nu toe kan hierop positief geantwoord worden. Hierbij gaat Mesics er van uit dat La Jarre voorlopig nog lang zal kunnen blijven voortbestaan, en zelfs zou kunnen uitbreiden.

“Résidence Mesics Afrique” en “Domaine Jan Heine”
Doel

De Résidence is gebouwd om een toenemende stroom bezoekers (met name uit Europa) te kunnen opvangen. De meeste bezoekers zijn studenten/vrijwilligers uit Europa die voor enkele maanden in Bénin komen werken.

Mesics Afrique heeft een nauwe samenwerking met twee Franse scholen voor verpleegsters. Elk jaar komen ca 10 studenten naar Bénin om gedurende twee maanden mee te helpen in lokale kliniekjes. Ook komen studenten uit Duitsland en Nederland om te werken in het weeshuis van Allada en/of op de projecten van Mesics Afrique. In totaal zijn tot en met 2006 ca 80 studenten op de Résidence verbleven.

Van de bezoeker wordt verwacht dat hij/zij een bijdrage doet in de verblijfskosten. De details hierover kunnen worden opgevraagd bij Fr. Dorothée. Internationale reiskosten zijn altijd voor rekening van de bezoeker.

De Domaine Jan Heine is een tuin van ca 1000 m², grenzend aan de Résidence. De Domaine dient voornamelijk voor kippenteelt en

tilapiakweek. Dit dient twee doelen: de opbrengsten van de productie dienen de kosten van de Résidence en de Domaine te dekken. De Domaine is ook een leer/werkplek voor vrijwilligers.

Exploitatie

Résidence: ontvangstcapaciteit voor ca 15 mensen.
Domaine: 1000 legkippen, tilapiavijvers, kleine tuinbouw en vruchtenteelt

Investeringen door Mesics: gebouwen, tilapiavijver, kippenren, werkkapitaal: totaal ca € 75.000,-

Locale bijdrage: grond, arbeid, beheer; diverse noodzakelijkheden voor de productie; het totaal is moeilijk te kwantificeren

Resultaten

De infrastructuur van de Résidence en de Domaine stellen Mesics in staat om jonge vrijwilligers en studenten te ontvangen en hen in contact te brengen met de realiteiten van Afrika.

Evaluatie

Mesics beschouwt het als een belangrijke taak om de Europese jeugd in contact te kunnen brengen met Afrika. Op deze wijze worden in jonge harten zaadjes geplant die later op allerlei manieren tot bloei kunnen komen. Deze bijzondere toegevoegde waarde is moeilijk te kwantificeren. In ieder geval houdt Mesics met alle betrokkenen regelmatig contact. Hierdoor is regelmatige feed-back over en weer mogelijk, als gevolg waarvan een groeiende groep jongeren zich inzet voor Mesics en haar projecten. Ook met het oog op de continuïteit van Mesics zelf biedt dit veel perspectief.

De naam “Mesics Afrique” voor een Béninese stichting zou tot verwarring kunnen leiden. De activiteiten van Mesics Afrique beperken zich tot Bénin. De naam “Mesics Bénin” zou dus beter zijn geweest. Echter, een naamswijziging wordt voorlopig niet overwogen.

Togo

Nog meer van onze projecten:

Volgend bericht
Togo