Contact

Contact Informatie

Email: info@mesics.org

Stichting Mesics
Bremhorstlaan 25
2244EP Wassenaar
Holland

Tel. +31 (0)70 51 77 601
Fax. +31 (0)70 511 58 15

Bank Informatie

ABN AMRO Bank nr.: 52 84 76 173 t.n.v. Stichting Mesics
IBAN: NL69ABNA0528476173
BIC: ABNANL2A

KvK Den Haag : 27176042

Notarieel schenken!

Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om via een onderhandse schenkingsovereenkomst periodiek te schenken. Dit hoeft dus niet meer via een notaris. Lijkt dit u wat voor Mesics? Neem vrijblijvend contact op via info@mesics.org en/of ga direct naar: http://download.belastingdienst.nl/

Privacyverklaring

Stichting Mesics garandeert zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. In deze privacyverklaring staat hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u aan ons doneert, onze website gebruikt of wanneer u deze persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

In het kort komt onze privacyverklaring erop neer dat wij uw persoonsgegevens:

  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten;
  • zorgvuldig beveiligen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de activiteiten van Stichting Mesics en de website van Stichting Mesics. Stichting Mesics is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van andere sites en bronnen die op onze websites worden genoemd.

1. Gebruik van onze diensten

Wanneer u aan ons doneert vragen wij u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de donatie op een juiste wijze te kunnen verwerken. De bewaartermijnen die wij hierbij hanteren zijn afhankelijk van het doel van de verwerking en de wettelijke bepalingen.

2. Communicatie

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt via e-mail of andere berichten, bijvoorbeeld via deze website, gebruiken wij deze gegevens uitsluitend voor het aangegeven doel.

3. Gebruik van onze website

Wanneer u onze website bezoekt worden de technische kenmerken van uw bezoek in zogenaamde logfiles bijgehouden. Denk hierbij aan de opgevraagde pagina, IP-adres, tijdstip, browsertype en dergelijke. Wij gaan niet na wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Deze logfiles worden gedurende maximaal 2 weken bewaard.

Cookies

Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om bij te houden hoeveel unieke bezoekers op de website komen en welke onderwerpen worden gelezen. Deze informatie is niet naar u persoonlijk te herleiden en wordt door ons niet gebruikt voor andere doeleinden.

4. Beveiliging

Stichting Mesics heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en in gecertificeerde datacentra waar Stichting Mesics gebruik van maakt verwerkt en opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines. Wij zijn wettelijk verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

5. Uw rechten

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Tevens heeft u het recht ons te verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen.

6. Contactgegevens

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Stichting Mesics verantwoordelijk is. Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring of ons privacy beleid zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Contactgegevens e-mail: info@mesics.org