Disclaimer

De op deze website en/of nieuwsbrief getoonde informatie wordt door Stichting Mesics met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Stichting Mesics behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Stichting Mesics alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Stichting Mesics niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site en/of nieuwsbrief leiden naar websites buiten het domein van Stichting Mesics, welke geen eigendom zijn van Stichting Mesics, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Stichting Mesics. Hoewel Stichting Mesics uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Stichting Mesics worden onderhouden wordt afgewezen. © Stichting Mesics