DRC Congo

Update 2010

Frère Innocent is goed van start gegaan met zijn timmeratelier in Patu. Dankzij de enthousiaste hulp van de vrienden bij Bralima/Heineken in Kinshasa en Boma zijn alle spullen van de stichting Vraag en Aanbod goed terecht gekomen op de plaats van bestemming.

Voormalig voorzitter Dirk Kam heeft aangekondigd aan Frère Innocent dat hierbij de samenwerking met Mesics voltooid is. In het kader van het streven naar zelfredzaamheid is dit een logische stap. Zijn staande contacten bij Bralima/Heineken/Nederlandse Ambassade kunnen mogelijk leuke opdrachten opleveren voor zijn timmeratelier en het opzetten van zijn naaiatelier.

Update 2009

Met behulp van een gift van de stichting Sierra en dankzij steun van de vrienden van de Heinekenbrouwerij in Congo, Bralima, kon Mesics Frère Innocent in staat stellen om een timmeratelier in Patu op te richten. Dit atelier moet inkomsten genereren voor zijn primaire project ten behoeve van de werkloze jeugd in de regio, “Foyer des jeunes désoeuvrés de Kangu”.

Wanneer dit timmeratelier op eigen benen blijkt te kunnen staan, zal Mesics in welwillende overweging nemen om de twee andere grote wensen van Frère Innocent te ondersteunen, te weten een naaiatelier en een maïsmolen.

Algemeen

In Congo werkt Mesics sinds 2002 samen met Père Innocent Tsumbu Pfuti van de Congregatie “Frères de Saint Joseph de Boma”, in de provincie Bas-Congo. Père Innocent heeft een tehuis opgericht voor jonge wezen en werkelozen. Hier leert hij hen de beginselen van het boerenbedrijf en andere vaardigheden.


Met behulp van de Nederlandse Ambassade in Kinshasa zijn twee tilapiavijvers aangelegd met een totale oppervlakte van 100m² en een varkensstal voor ca 10 varkens. Totale waarde van deze investering bedraagt ca € 8.000,-. De eigen bijdrage is voornamelijk gerealiseerd in de vorm van arbeid door de jongeren zelf.

Zimbabwe
Health in your Hands

Nog meer van onze projecten:

Vorig bericht
Zimbabwe
Volgend bericht
Health in your Hands