Health in your Hands

Mesics heeft getracht om het boek “Health in your Hands” van Dr Devendra Vora uit India in Nederland te verspreiden. Hiertoe is in 1999 en in 2000 Dr Vora zelf een aantal malen op eigen kosten in Nederland op bezoek geweest. Ter gelegenheid hiervan zijn diverse lezingen georganiseerd.

De filosofie van “Health in your Hands” gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn eigen geestelijke en lichamelijke gezondheid, en de wisselwerking hiertussen. In zijn boek reikt Dr Vora hiertoe enkele concrete handvatten aan, geïnspireerd op de leer en praktijk van acupressuur, ayurveda en andere technieken.

Mesics heeft in 2003 met name in daad bijgedragen aan de totstandkoming van de vertaling van het boek “Health in your Hands” in het Nederlands, “Gezondheid in eigen hand” , bij uitgeverij East West Publications. Dit boek is helaas geen succes geworden. Hiervan heeft Mesics overigens geen enkele schade ondervonden.

Sinds 2003 heeft Mescis nauwelijks meer contact met Dr Vora.

DRC Congo

Nog meer van onze projecten:

Vorig bericht
DRC Congo