Kenya

Project titel: Mesics Kenya

In Kenia werkt Mesics met twee partners: Sister Gemma Kathure/Sisters of Nazareth en Claire van Enk/Farm To Feed. Hieronder leest u over onze twee partners.

Project Partner: Sister Gemma Kathure/Sisters of Nazareth

Locatie: Meru provincie, ongeveer 250 km ten noorden van Nairobi

Women’s Affairs Department
Diocese of Meru, PO Box 16, Meru, Kenya
Tel: + 254 64 20 261
Fax: + 254 64 20 865
Mobiel: + 254 72 231 40 43

Email: merucatholicwa@gmail.com

Project partner: Claire van Enk/Farm to Feed Kenia

Mesics is medio 2020 een samenwerking begonnen met Farm to Feed in Kenia. Farm to Feed is een initiatief dat is ontstaan vanuit de voedselonzekerheid door de gevolgen van de coronacrisis in Kenia. Farm to Feed is opgezet door Claire van Enk, een goede bekende van Mesics. Claire heeft een groot gedeelte van haar leven in Kenia gewoond, en woont en werkt nu in de hoofdstad Nairobi. www.farmtofeedkenya.com

Farm to Feed is tweerichtingsverkeer:

Wij voeden de meest kwetsbare mensen met voedzame voeding dat rechtstreeks afkomstig is van boeren die moeite hebben om het hoofd boven water te houden vanwege de gevolgen van de COVID-19-crisis.

Wat wij doen:

 1. Keniaanse boeren in bedrijf houden door een markt voor hun producten te creëren.
 2. De producten leveren als humanitaire hulp aan de meest kwetsbare mensen.

Zo helpt één actie twee doelen. Check dit filmpje over Farm to Feed.

Email: farmtofeed.kenya@gmail.com
Tel (Claire): +254 (0)708 151 997

Update 2020-2023

De samenwerking met Sister Gemma blijft goed. In 2022 werd een Boys Dormitory en een keuken gerealiseerd twv 80.000,- euro in de Lady of the Annunciation School in Ndekero.
Tevens werden de leadership trainings hervat na de Covid lock downs. De sponsoring van leadership training, school fees en office costs bedraagt elk jaar ca 70.000,- euro totaal.
In maart 2023 vond na lange tijd weer een Mesics-reis plaats naar Meru. Een delegatie van 13 vrienden vierde in Meru het 25 jarig jubileum van Mesics olv Sister Gemma en Father Mathew. Tevens werden de Boys Dormitory en kitchen feestelijk geopend, en een aantal bestaande projecten bekeken. Vooral de getuigenissen van jonge volwassenen wier lagere school, middelbare school en universiteit gesponsord waren, maakten indruk. Inmiddels volwassen met goede banen waren ze vastbesloten om zoveel als mogelijk hun geluk door te geven.

De samenwerking met Farm to Feed loopt goed door. De funding via Mesics bedraagt jaarlijks ca 10.000,- euro. Er is regelmatig en goed contact met de betrokkenen in Kenya.

Update 2020

Sister Gemma Kathure / Sisters of Nazareth, Meru, Kenya

In 2020 werden 2 grote projecten gerealiseerd: de Holy Family Primary School te Mukothima twv ca 66.000 euro; en de Girls Dormitory van de Bessone School twv ca 70.000,- euro. Daarnaast wederom school fees en office costs voor dezelfde bedragen als de voorgaande jaren. De women’s leadership training kon niet doorgaan vanwege corona.

Tevens werd een samenwerking gestart met Farm to Feed, een stichting in Nairobi die agrarische producten van kleine boeren rondom Nairobi beschikbaar maakt tbv de slums voor redelijke prijzen, zowel voor de boer als de consument. Zie verder www.farmtofeedkenya.com . Via Mesics kon Farm to Feed ca 23.000 euro werven in Nederland

Update 2019

Sister Gemma Kathure / Sisters of Nazareth, Meru, Kenya

In 2019 werd het Ligh up a Village project afgerond. Tevens werd het school fee programma wederom ondersteund met 16.000 euro tbv ca 30 studenten; de women’s leadership training tbv 75 leiders van vrouwengroepen met ca 20.000 euro; en de office costs van Sister Gemma met ca 21.000 euro.

Update 2018

Sister Gemma Kathure / Sisters of Nazareth, Meru, Kenya

Voormalig voorzitter Margot Kam verbleef van april 2015 tot en met juni 2018 in Kenia voor haar werk voor Kam BV. Hierdoor kon ze haar werk voortzetten voor de Mesics-projecten in het algemeen en specifiek voor het Light Up A Village in Kenia. Mesics ziet Margots verblijf in Kenia als een verdieping van de samenwerking tussen het Women’s Department van Meru en Mesics.

In 2018 werd het Light up a Village project bezocht door een delegatie van Mesics en sponsors. Ondanks bekende uitdagingen als battery-management en regenseizoen/weinig zon en daardoor soms niet stipte terugbetalingen, was het oordeel positief: ca 1000 huishoudens kunnen genieten van goedkope, schone energie tvb verlichting en radio/tv.
Drie gebruikelijke activiteiten van Sister Gemma werden wederom ondersteund: haar eigen office costs twv ca 21.000 euro; school fees en andere ondersteuning tbv ca 30 scholieren en studenten twv ca 16.000 euro; de women’s leadership training tbv ca 75 leiders van vrouwengroepen, twv ca 14.000 euro.

Vanaf 2019 zal Margot Kam haar voorzitterschap doorgeven aan Dirk Kam. Margot blijft lid van het bestuur.

Update 2017

Mesics Jaarverslag 2017

Update 2016

Mesics Jaarverslag 2016

Update 2015

In 2015 heeft Mesics in goed overleg met en instemming van de lokale partners het Light Up A Village (LUAV) programma in Kenya en Uganda als prioriteit gesteld naast haar andere projecten. Mesics doet dit in nauwe samenwerking met Barefoot Power, de leverancier van de solarsystemen. Het LUAV-programma richt zich op het promoten en introduceren van z.g. solar lighting home systems (licht systemen die werken op zonne-energie) bij rurale dorpen, communities, vrouwengroepen, etc. De afnemer kan na installatie het product in termijnen terugbetalen en heeft na ca een jaar geen kosten meer voor het verbruik van kerosine, telefoon opladen, etc. De gehele community wordt hierdoor energie onafhankelijk en zelfredzaam. Door middel van een revolving fund kunnen meerdere gemeenschappen mee doen met het programma. LUAV wordt uitgevoerd in Kenia en Oeganda in samenwerking met onze lokale partners aldaar.

Mesics Nieuwsbrief 2015: afronding eerste pilot LUAV Kenia

Mesics Nieuwsbrief 2015Light Up A Village (LUAV) Kenia

Update 2014

Mesics Nieuwsbrief 2014: Belangrijke ontwikkelingen voor Mesics in Kenia

Update 2013

Mesics Nieuwsbrief 2013: Koeienproject en kippenproject blijken succesvol

Update 2012

Mesics Nieuwsbrief 2012: Mesics Kenia reis 2012

Update 2011

Mesics Nieuwsbrief 2011: Bezoek grote projecten en beëindiging samenwerking Stichting KICI

Update 2010

2010 was een moeilijk jaar voor Mesics en Sister Gemma. De met veel animo geëntameerde ziekenhuisprojecten in Mutuati en Ruiri bleken plotseling op totaal verkeerde budgetten te zijn gebaseerd. Mutuati moest opgehoogd worden van 60.000 euro naar 250.000 euro; Ruiri van 175.000 euro naar 435.000 euro. Dit heeft gezorgd voor een grote schok bij de vrienden van Mesics die zich sterk hadden gemaakt voor de fundraising van beide budgetten. Gelukkig kon na grondig overleg tussen alle betrokkenen een oplossing worden gevonden. Het totaal van de betaalde en toegezegde bijdragen aan beide ziekenhuizen wordt toegewezen aan de realisatie van het ziekenhuis in Mutuati. Daarbij doet de parochie van Mutuati ook een belangrijke extra bijdrage. Beide nieuwe budgetten zijn doorgerekend door een bevriende Australische expert en in orde bevonden. Op basis van deze budgetten is nu wel de goedkeuring van het Ministerie van Gezondheid verkregen.

De voortgang van de bouw in Mutuati heeft door al deze verwikkelingen flinke vertraging opgelopen. Daardoor is het opstarten van andere projecten ook flink vertraagd.

Hierbij een 10 minuten durende film impressie van het jaar 2010 n.a.v. het bezoek in december van een delegatie van Mesics.

Achtergrond

De Zusters van Nazareth hebben sinds 1990 samengewerkt met Pater Jan Heine op het gebied van kleinschalige tilapiakweek. Alhoewel de condities voor tilapia in Meru niet optimaal zijn (te grote hoogte waardoor teveel afkoeling van het water) waren de Zusters van Nazareth toch in staat enkele successen te boeken.

Op basis van deze goede ervaring, besloot Mesics in 2001 om de samenwerking uit te breiden naar andere gebieden. Op verzoek van Zuster Gemma zijn verschillende projecten ondernomen op het gebied van inkomensgenerering, onderwijs en watervoorziening.

In de meeste gevallen zijn de partners in deze projecten vrouwengroepen van het Bisdom van Meru.

Deze vrouwengroepen worden georganiseerd en gestimuleerd door de “Women’s Affairs Department”, en zijn in principe eigenaar van de projecten. Financiering vindt plaats op basis van giften of leningen, waarbij altijd een lokale bijdrage wordt gedaan. Deze lokale bijdragen komen uit de wekelijkse contributies van elk individueel lid van de groep. De lokale parochies stellen vaak land ter beschikking voor dergelijke projecten.

Inkomsten genererende projecten

Bakkerij, Prayer House Women Kionyo

Bakkerij Kionyo: deze is in november 2010 bezocht door Margot en Dirk Kam. De bakkerij geeft een goede indruk. Na 7 jaar is dit een prachtige prestatie. De bakkerij heeft enkel problemen gehad met de meelleverancier; de kwaliteit van het meel was achteruitgegaan. De bakkerij heeft dit zelf opgelost door op een andere meelleverancier over te stappen. Dit heeft niet voor veel overlast gezorgd. 

Investering door Mesics: € 35.396,-
Locale bijdrage: € 60.000,-
Capaciteit: 4000 broden/dag
Productie: 2000 broden/dag
Personeel: 8 in vaste dienst; 6 verkoopsters
Omzet 2005: € 60.706,-
Winst 2005: € 13.060,-

Winst wordt geherinvesteerd (in werkkapitaal en goederen) en gedeeltelijk als dividend uitgekeerd aan de leden van de vrouwengroep.

Oliepers St Theresa, Meru

Investering door Mesics: € 3.500,- Locale bijdrage: € 1.000,-

De pers bewerkt de opbrengst van zonnebloemzaden door de leden van de St Theresa Women’s group en anderen.
Omzet: € 7.059,-
Winst: € 2.118,-
Dividend: € 1.176,-

Verhuurbedrijf St Stephen, Meru

Investering door Mesics: € 3.500,-
Locale bijdrage: € 1.000,-
Start verwacht begin 2007

De uitrusting bestaat uit stoelen, tafels, tenten en andere benodigdheden voor vergaderingen en samenkomsten. Vooral verjaardagen, jubilea, trouwerijen, begrafenissen, nationale feestdagent worden hiermee gevierd.

Meelmolen St Lucy, Kianthumbi

Investering door Mesics: € 30.000,-
Locale bijdrage: € 10.000,-
Start: eind 2007

 

De molen zal hoofdzakelijk malen voor leden van de vrouwengroep, maar ook voor derden.

Meelmolens Women’s Group, Kanyakine en Riiji

De meelmolens van Kanyakine en Riiji draaien volgens verwachting en leveren aan de leden van de betrokken vrouwengroepen een leuk jaarlijks dividend.

Dit wordt doorgaans aangewend voor het betalen van schoolfeest voor de kinderen en / of de aanschaf van koeien, kippen, etc.

De meelmolens van Kariene, Mutuati en Timau staan op het punt om geopend te worden. De vrouwengroep bekostigt altijd zelf de bouw van het huisje voor de maïsmolen en de aanleg van de elektriciteit; Mesics financiert de aanschaf van de machine.

 

 

Investering door Mesics: € 8.500,- per molen
Locale bijdrage: € 2.000,- per molen.
De molens malen voor leden en niet-leden van de vrouwengroep.

Schapenprojecten Women’s Group, Katheri en Buuri

De schapenprojecten van Katheri en Buuri draaien goed. Per lid is 1 schaap aangeschaft. De reproductie en exploitatie verloopt voorspoedig.

Micro Credit Fund

Sinds de oprichting in 2006 hebben in totaal ca 20 van de 100 vrouwengroepen in Meru meegedaan. Van elke vrouwengroep van 100 leden hebben ca 50 vrouwen meegedaan. In totaal hebben dus ca 1.000 vrouwen leningen ontvangen à raison van 10 tot 150 euro. De gelden worden besteed aan investeringen in winkeltjes, kippen, koeien, theeplantages, beautysalons, etc.

Investering door Mesics: € 30.000,-
Locale bijdrage: € 5.000,-

Het fonds bestaat oorspronkelijk uit € 20.000,-; € 15.000,- werd uitgegeven aan training voordat het fonds van start ging.

Leningen: € 10,- – 150,-
Aflossingstermijn: 13 maanden
Rentes: 2% per maand, 1 maand wordt geschonken
Management: Commissie van 3 gekozen vrouwen

Doelgroep:

 • leden van de vrouwengroepen van het Diocees van Meru
 • uitbreiding van bestaande zaken/handeltjes (voor zolang noodzakelijk)
 • kinderen moeten naar school
 • deelneemsters worden geselecteerd door het management van de vrouwengroepen
 • Tot nu toe heeft iedereen aan zijn verplichtingen voldaan.

Overige projecten t/m 2010

 1. Nieuwbouw Generalate (hoofdkantoor) van de Sisters of Nazateth: na de brand medio 2009 van de oude generalate hebben de zusters de fundraising en de nieuwbouw kordaat ter handen genomen. Vrienden van Mesics hebben enthousiast bijgedragen. De bouw zou eind 2012 gereed moeten zijn.
 2. De Girls Hostel in Meru Town is in volle constructie. Opening verwacht medio 2012.
 3. Mannengroep Mutuati: de benzinepomp draait goed, de lening werd reeds in 2009, een jaar eerder dan afgesproken, afgelost.
 4. Schoolbus Mutuati: deze werd gefinancierd door de afgeloste lening van de benzinepomp te gebruiken voor een nieuwe lening t.b.v. de aanschaf van de schoolbus. Deze nieuwe lening moet eind 2012 weer zijn afgelost.
 5. Watertanks: ca 80 gezinnen in Mutuati hebben in 2005 tijdens een periode van grote droogte, grote kunststof watertanks gekregen. Deze voldoen allen nog aan hun verwachtingen.

Onderwijs

 1. De lagere scholen St. Albert, Mfariji, Ndekero, Nkabune, Mwanika en Antubetwe draaien op volle capaciteit en leveren prima resultaten af.
 2. De afbouw van de lagere school St. Theresa in Riiji wordt hopelijk in 2011 gefinancierd.
 3. De middelbare meisjes school Mfariji in Mutuati is ook vol bezet. De computers worden goed gebruikt. Helaas is er nog geen internetverbinding. De douches en wc’s voldoen prima.
 4. Mboroga Girls Polytechnic in Kiirua: ook hier draaien de computers op volle toeren.
 5. Bessone school in Nkabune: de werkzaamheden voor de Multipurpose Hall (aula), keuken, watertank en extra klaslokalen zijn gestart, oplevering medio 2012.

Kaungu Primary School – Mwanika

Investering door Mesics: € 47.000,- Locale bijdrage: € 15.000,-
Capaciteit: 400 dag leerlingen

Mfariji Secondary Girls School – Mutuati

Investering door Mesics: € 40.000,-
Locale bijdrage: € 50.000,-Capaciteit: 350 interne meisjes

St Albert Primary School – Riiji

Investering door Mesics: € 40.000,-
Locale bijdrage: € 10.000,-
Capaciteit: 400 dag leerlingen

Ndekero Primary School

Investering door Mesics: € 30.000,-
Locale bijdrage: € 20.000,-
Capaciteit: 200 dag leerlingen

Nkabune Primary School

Investering door Mesics: € 8.000,-
Locale bijdrage: € 10.000,-
Capaciteit: 200 dag leerlingen


Schoolgelden

Op speciale aanbeveling van Zuster Gemma, sponsort Mesics schoolgelden voor bijzondere individuele gevallen. Ook op aanbeveling van Zuster Gemma, faciliteert Mesics “adoptie” van leerlingen door Europese gezinnen, waardoor langdurige relaties kunnen ontstaan tussen leerling en gezin.

Watervoorziening Tuuru Water Scheme (TWS)

Gelukkig is Brother Argese weer helemaal hersteld van zijn ziekte en weer aan de stal bij TWS. De reeds lang geplande bouw van dam 3 is nog steeds in voorbereiding. Mesics is niet om financiering gevraagd. Dit houdt waarschijnlijk verband met het feit dat TWS cq. het Bisdom niet aan de gestelde voorwaarde door Mesics kan / wil voldoen. Deze voorwaarde behelst het verkrijgen van financiële transparantie inzake de exploitatie van TWS. Overigens hebben vertegenwoordigers van Mesics ter plekke met plezier kunnen vaststellen dat TWS nog steeds uitstekend lijkt te draaien.

 

Achtergrond

De regio ten oosten van de hoofdstad Meru heeft geen natuurlijke watervoorziening. Door geologische omstandigheden stromen alle boven- en ondergrondse wateren van Mount Kenya naar het zuiden richting Nairobi. Vooral de Tuuruvallei wordt hierdoor getroffen. Toen in 1968 het Bisdom van Meru een school voor gehandicapte kinderen in de Tuuruvallei startte bleek de watervoorziening een groot probleem.

Het Bisdom verkreeg van de regering een concessie in het nabije bergachtige Nyambene regenwoud om water te zoeken. Met behulp van Italiaanse ingenieurs en Duitse financiering (Misereor) werd een systeem ontwikkeld waarbij water in kleine dammen wordt opgevangen en wordt getransporteerd op basis van zwaartekracht via een pijpleidingsysteem naar de Tuuruvallei. Het systeem bleek zo succesvol dat niet alleen de school voor gehandicapten kon worden voorzien van water maar ook andere delen van de vallei. Aldus werd de Tuuru Water Scheme gesticht en deze werd officieel erkend als waterbedrijf in 1984.

Mesics heeft in 2005 bijgdragen met € 32.000,- aan een uitbreiding van het pijpleidingnetwerk met een totale waarde van € 250.000,-. Andere donoren waren Manos Unidos (Spanje) en de stad Ancona (Italië).

De volgende uitbreiding bestaat uit het bouwen van een vierde dam waarmee de actuele capaciteit zou worden verdubbeld. Geschatte investering ca € 1.000.000,-. Werkzaamheden zijn reeds aangevangen en realisering wordt verwacht in 2007.

Andere projecten zijn:

 1. Uitbreiding van het pijpleidingnetwerk in de vallei.
 2. Omheining van de gehele concessie.
 3. Ondersteuning van het management.

Tuuru Water Scheme is een uniek project in zijn soort, waarbij watervoorziening, kennisoverdracht en bescherming van het regenwoud een unieke balans creëren van ontwikkeling, economie en ecologie.

Ondanks het succes van Tuuru Water Scheme hebben nog niet alle dorpen en families gemakkelijk toegang tot de distributiepunten (waterkiosks). Om families in staat te stellen om regenwater te verzamelen, heeft Mesics in 2004 het Bisdom ondersteund door ca 100 watertanks te kopen.

Investering door Mesics: € 10.000,-
Lokale contributie: € 1.000,-

AIDS/HIV/Vrouwenbesnijdenis (FGM)

In 2005 heeft Mesics € 2.500,- bijgedragen aan de activiteiten van Francis Muroki, journalist in Nairobi. Francis doet een vrijwilligersprogramma voor bewustwiording van Aids/HIV in kleine dorpjes.

In 2006 heeft Mesics een 3-jarig bewustwordingsprogramma van Zuster Gemma ondersteund. De doelgroep is de vrouwengroepen van het Bisdom van Meru.

Investeringen door Mesics: € 40.000,-
Locale bijdrage: € 7.000,-


Speciale projecten

Voedselhulp

Mesics heeft in maart 2006 besloten gehoor te geven aan een uitzonderlijke oproep van Zuster Gemma om een voedselhulpprogramma te sponsoren ten behoeve van het Tharaka-district in de provincie Meru. Ma drie grote droogte periodes was deze noodvoorziening noodzakelijk geworden. Het project is uitgevoerd door het Bisdom van Meru onder auspiciën van Zuster Gemma.

Investering door Mesics: € 40.718,-
Locale bijdrage: € 7.000,-

Trainingsprogramma’s voor vrouwengroepen

Mesics draagt regelmatig bij aan voorlichtings/trainingsprogramma’s voor vrouwengroepen die worden georganiseerd door de Women’s Affairs Department.

Investering door Mesics: ca € 4.000,-
Locale bijdrage: een veelvoud

Administratieve ondersteuning

Op incidentele basis ondersteunt Mesics het bureau van de Women’s Affairs Department.

Investering door Mesics: € 5.000,-
Locale bijdrage: een veelvoud

Vrijwilligers/studenten

In de afgelopen acht jaar zijn 8 Nederlandse studenten en 1 Duitse studente actief geweest via Mesics op de projecten in het Bisdom van Meru. In de meeste gevallen betrof dit meehelpen op scholen/weeshuis, maar ook op het Tuuru Water Scheme.

Als regel betaalt de student zijn internationale reiskosten zelf, en biedt een bijdrage aan de reis- en verblijfkosten ter plekke.

2 vrijwilligers waren in het begin van 2010 2 maanden actief in Meru: Gustaaf Kout onderzocht de werking van het microkrediet fonds; Claire Nolte werkte als medicus i.s. het ziekenhuis van Skaria

Bezoeken aan Europa

Gegeven de relatief grote betrokkenheid van Mesics in Meru, sponsort Mesics op incidentele basis een bezoek aan Nederland van een vertegenwoordiger van het Bisdom van Meru. Tot nu toe heeft Zuster Gemma Europa twee keer bezocht en Father Mathew één keer.

Investering door Mesics: ca € € 2.000,-
Lokale bijdrage: ca € 2.000,-

Reporting

Togo
Uganda

Nog meer van onze projecten:

Vorig bericht
Togo
Volgend bericht
Uganda