KIKOMEKO FOR KIDS

Het bestuur van Mesics heeft besloten om een samenwerking aan te gaan met onlangs gestarte project Kikomeko for Kids. Hieronder licht het projectteam haar plannen graag toe.

Kikomeko for Kids is een initiatief van Joachim Kikomeko en zijn collega Nicolien de Clercq, beide arts in Nederland.

Joachim is geboren in Uganda. Na het overlijden van zijn vader, kon zijn moeder het schoolgeld van hem en zijn broertjes en zusjes niet meer betalen en moesten zij noodgedwongen meehelpen op de markt. Na 2 jaar was er dankzij financiële hulp van Nederlandse vrijwilligers toch de mogelijkheid om naar school te kunnen, hetgeen heeft bijgedragen aan het realiseren van zijn droom: arts worden.

Joachim is zich als geen ander bewust van het feit dat zelfs een kleine bijdrage een grote impact op iemands leven kan hebben. Onder het motto ‘Pay it Forward’ heeft hij daarom de afgelopen jaren zelf meerdere kinderen in Uganda geholpen met het betalen van hun schoolgeld. Geraakt door dit verhaal kon collega Nicolien hem overtuigen meer donateurs bij dit project te betrekken. Zo werd Kikomeko for Kids in 2022 geboren.

School in Uganda; het ‘up-keep pakket’
In Uganda gaan kinderen vanaf 5 jaar naar de basisschool. Om zoveel mogelijk kinderen de kans te geven basisonderwijs te volgen, zijn de scholen vrij toegankelijk. Toch komen kinderen van arme ouders of verzorgers in de problemen. Er is geld nodig voor het schooluniform, voor boeken, schriften, examengeld, een bijdrage voor het onderwijzend personeel en een bijdrage aan het bouwfonds van de school. De kosten van dit zogenaamde ‘up-keep pakket’ liggen soms hoger dan schoolgeld waardoor kinderen alsnog niet naar school kunnen.

Ons doel
Kikomeko for Kids streeft naar toegang tot onderwijs voor Ugandese kinderen in de basisschoolleeftijd. Dit willen wij bereiken door per schoolgaand kind jaarlijks in een ‘up-keep pakket’ te kunnen voorzien, zodat deze kinderen dagelijks onbezorgd naar school kunnen.

Wie komt er in aanmerking?
Ons lokale contactpersoon, Peter Ntambi, vraagt rond in zijn netwerk naar kinderen die in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Het gaat vaak om kinderen waarbij een of beide ouders zijn overleden of waarvan de ouders niet in staat zijn de up-keep te betalen. Wanneer deze kinderen aan de voorwaarden voldoen zal Kikomeko for Kids de kosten voor het up-keep pakket voor haar rekening nemen totdat het basisonderwijs doorlopen is. Wij zijn niet gebonden aan één school, maar zullen ons focussen op de Ugandese centrale regio.

Rapportage
Ons lokale contactpersoon zal vervolgens contact onderhouden met de kinderen en het schoolbestuur, waarbij hun schoolprestaties ook zullen worden gemonitord. Wij zullen elke jaar een update van de ontwikkelingen van de kinderen naar onze donateurs sturen.

Kosten
De kosten voor het up-keep pakket verschillen enorm per school. Kikomeko for Kids streeft naar betaalbare scholen die kwalitatief goed onderwijs geven. Wij budgetteren €285,- per kind per schooljaar. Deze bedragen zullen direct aan de scholen worden overgemaakt, op naam van de desbetreffende leerlingen.
De kosten bestaan uit , schoolgeld, lunchkosten, schrijfboeken inclusief pennen en potloden en schooluniform. In extreme gevallen kunnen wij ook voor schoenen zorgen. Omdat de kinderen naar een school in hun buurt gaan, zijn er geen transportkosten te verwachten.

Donaties
Kikomeko for Kids werkt samen met stichting Mesics. Mesics is een non-profit organisatie en sinds 1998 betrokken bij meerdere initiatieven in Uganda, Kenia, Toga en Bénin (https://mesics.org/). Mesics heeft een ANBI status, hierdoor is uw donatie aan het project Kikomeko for Kids aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en uw gift vrijgesteld van schenkingsrecht.
Mesics heeft heel lage beheerskosten. Uw gift komt daardoor voor 100% ten goede aan de kinderen die wij sponsoren.

Hoe kan ik doneren?
Er zijn meerdere manieren om Kikomeko for Kids te ondersteunen:

1. Eenmalige donatie/gift
2. Maandelijkse donatie (vast maandelijks bedrag)
3. Periodieke donatie (vast periodiek bedrag)
Iedere bijdrage wordt door ons gewaardeerd. Het mooiste zou zijn als u als donor voor een langere periode de kinderen gaat steunen bij de voorbereiding op de toekomst.

Bank informatie
Tnv: Stichting Mesics
IBAN: NL69ABNA 0528476173
Omschrijving: Kikomeko for kids

Ons team:
Joachim Kikomeko: projectleider
Nicolien de Clercq: projectleider
Ntambi Peter: coördinator in Oeganda

Foto: met de klok mee: Jolly, Danton, Joseline en Shanita.

Nog meer van onze projecten:

Niets gevonden.