Uganda

Update 2020/21

   

Update 2019

In Kampala, Uganda, zal Mesics een nieuw project starten, genaamd Nyumba Moja (Ons Huis). Het doel van dit project is het realiseren van een micro-krediet fonds tbv 100 Congolese vrouwelijke vluchtelingen tbv het opstarten en uitbreiden van hun kleinschalige businesses. Uganda huisvest ruim 1 mln vluchtelingen. Van hen komen ruim 300.000 uit Congo-DRC. In Kampala bevinden zich naar schatting 15.000 Congolese vluchtelingen. Ruim 80% zijn vrouwen en kinderen, woonachtig in de slums van Kampala. Vluchtelingen in Kampala hebben geen recht op basic services, worden vaak gediscrimineerd, geïntimideerd en met geweld bedreigd. De Jesuit Rescue Service verzorgt praktijk trainingen voor de vrouwen. Het project heeft vanaf oktober een succesvolle pilot gedraaid tbv 20 vrouwen, gefinancierd door Pauline Kam: ateliers/kiosks tbv schoenmakerij, stoffen, tassen, kleding, sierraden, etc. Projectleider Sandra Idris is een dynamische Congolese vrouw van 28. Zij heeft gedurende 3 jaar gewerkt voor Pauline Kam als assistente/vertaalster tbv Pauline’s werk als counsellor voor Congolese vluchtelingen in Kampala. Sandra is goed opgeleid, spreekt en schrijft 4 talen vloeiend en is gedreven om haar lotgenoten te ondersteunen bij hun inkomensgenererende activiteiten. Dit project heeft tot doel de pilot op te schalen naar 100 vrouwen, en de groepen op te schalen van 5 naar 20 leden per groep. Na 15 maanden moet het uitgeleende bedrag geheel zijn terugbetaald.

Update 2016-2018

In Uganda is een nieuwe samenwerking tot stand gekomen met Solar Links (www.solarlinks.org). Deze stichting introduceert zonne-energie in rurale gebieden in Uganda. Mesics heeft samen met Solar Links een grootschalig LUAV project opgezet in het afgelegen gebied Karamoja. Voor dit project hebben 2000 families zich opgegeven. Solar Links heeft zich gespecialiseerd op het model van Light Up A Village. Het heeft een goed georganiseerde administratie die zich volledig toespitst op het terugbetalingssysteem en revolving fund: het innen van de gelden, de follow up van niet-betalers en de administratie en opvolging van klachten.

Update 2010

Voormalig voorzitter Dirk Kam bracht in mei 2010 eindelijk het reeds lang geplande bezoek aan de Katekwan Farming Group nabij Kumi. Deze groep wordt al jaren via Mesics ondersteund door Emmaus Bilthoven. De groep lijkt zich goed te ontwikkelen. De resultaten zijn bemoedigend te noemen: tilapia, fruitbomen en bijenteelt zien er goed uit. Helaas hebben ook hier de tilapia vijvers chronisch last van diefstal.

Besloten is geen nieuwe projecten meer te financieren, om de zelfredzaamheid van de Farming Group te stimuleren. In het kader van het streven naar zelfredzaamheid is dit een logische stap.

Update 2009

Het fruitbomenproject van de Katekwan Farminggroup doet het goed. In 2009 is geen verder geld besteed door Emmaus Bilthoven. In de Nieuwsbrief van half 2010 zal hopelijk meer gedetailleerde informatie beschikbaar zijn.

Algemeen

In Uganda werkt Mesics sinds 2000 samen met de Katekwan Farming Group in Kumi District onder leiding van Gertrude Akellem op het gebied van tilapiavijvers. De samenwerking met de Katekwan Farming Group dateert uit de tijd van Pater Jan Heine en wordt gesponsord door de Emmaus Stichting in Bilthoven. Mesics verzorgt de administratieve en financiële opvolging van de tilapia projecten op verzoek van Emmaus Bilthoven.

Vanaf het jaar 2000 zijn vijf vijvers gebouwd met een totale oppervlak van ca 300m², met een totale investering van ca € 10.000,-. De eigen bijdrage is ca € 2.000,- geweest.