Uganda

Update 2020-2023

Het aantal vrouwengroepen dat ondersteund is met microkredieten is opgelopen tot ca 25, elke groep gemiddeld 20 leden. De Covid pandemie heeft grote negatieve invloed gehad: door de lock downs mochten de vrouwen hun winkeltjes niet meer exploiteren, tenzij voor voedingsmiddelen. De meeste vrouwen zijn snel overgeschakeld. Maar desondanks werd het erg moeilijk, waardoor terugbetalingen achter bleven. Vanaf eind 2022 is Sandra het ‘continuity project’ gestart: in een gehuurd complex worden spullen centraal ingekocht, verwerkt en doorverkocht met een marge aan de vrouwen van de vrouwengroepen, die op hun beurt de spullen verkopen in hun winkeltjes en op straat: bezems, kleren, honing, notenpasta, gedroogde vis, etc. De mannen van de leden van de vrouwengroepen werken mee in de verwerking. Een flinke investering van ca 60.000,- euro is hiervoor benodigd; hiervan is inmiddels ruim 1/3 gefinancierd. De financiële administratie wordt verzorgd door Ben Kalyango, voormalig Financial Manager bij Barefoot Power Uganda ltd. Hierdoor is er sprake van een ordentelijk rapportage.
Medical camps: in deze periode zijn 4 medical camps georganiseerd twv ca 8.000,- euro per camp, elke keer tbv ca 100 vrouwen met hun kinderen. Tevens werden ca 10 individuele medische ingrepen gefinancierd twv ca 1.500,- euro elk.

In 2022 is een nieuwe samenwerking gestart met Kikomeko for Kids, KfK. Joachim Kikomeko is een Nederlands oncoloog van Ugandese afkomst. Met KfK wil Joachim kinderen in Uganda in staat stellen onderwijs te volgen. Mesics faciliteert de fondsenwerving door KfK en is zowel in Nederland als Uganda in goed contact met de medewerkers van KfK.

Update 2020

In 2020 is Nyumba Moja 3 nieuwe vrouwengroepen gestart van ieder 20 vrouwen, onder dezelfde condities als eerder: 150 euro per vrouw, terugbetaling in 13 maanden met een rente van 6 procent op jaarbasis. De terugbetalingen van de groepen uit 2019 zijn goed verlopen, zij het af en toe met een vertraging tgv ziekte of andere calamiteiten.
Er werd wederom een Medical Camp georganiseerd twv ca 10.000 euro tbv ca 100 vrouwen en hun kinderen. Wederom zijn ca 5 urgente follow up behandelingen door Mesics gefinancierd, ieder twv ca 1000 euro.

In de afgelopen 2 jaar werden zo ruim 500 vrouwen door Nyumba Moja ondersteund. Er is een duidelijke positieve wisselwerking tussen de Medical Camps en de micro kredieten: herstelde vrouwen zijn vanzelfsprekend veel beter in staat om te werken en inkomen te genereren.

De samenwerking met Solar Links in het kader van Light up a Village is afgerond. Solar Links gaat nu op eigen houtje door.

Update 2019

In 2019 werd Nyumba Moja opgericht door Sandra Idris. Sandra vluchtte in 2011 van Oost-Congo naar Uganda en vestigde zich uiteindelijk, net als veel lotgenoten, in Kampala. De verhalen van deze gevluchte vrouwen zijn ten hemel schreiend. Bruut geweld en massale verkrachtingen zijn hun lot. Met alle gevolgen voor hun lichamelijk en geestelijke gezondheid. Sandra was van 2012 tot 2015 assistente/tolk voor Pauline Kam bij haar werk als counselor voor deze gevluchte Congolese vrouwen in Kampala. Nyumba Moja (NM), ‘Ons Huis’, is een in Uganda ingeschreven NGO die ten doel heeft het lot te verbeteren van deze Congolese gevluchte vrouwen in Uganda. Mesics helpt NM bij het opzetten en managen van micro kredieten tbv vrouwengroepen en het organiseren van zgn.’ Medical Camps’ ism een lokaal ziekenhuis om de vrouwen medische zorg te kunnen verlenen die anders niet beschikbaar is.
Zo werd een Medical Camp twv ca 10.000 euro georganiseerd tbv ca 100 vrouwen en hun kinderen. Ca 5 vrouwen kregen een urgente follow up behandeling twv ca 1000 euro ieder; deze kosten zijn door Mesics uit eigen middelen gefinancierd.
Mesics besteedde ca 18.000 euro aan micro kredieten en ca 2.000 euro aan management ondersteuning door Sandra, haar 2 field officers en de boekhouder. Bij 12 groepen van ieder 10 vrouwen kreeg elke vrouw een krediet van ca 150 euro, afbetaling in 13 maanden met een rente van 6% op jaarbasis.

De samenwerking met Solar Links in het kader van Light up a Village loopt goed, zij het dat het project in de moeilijke regio Karamoja is stopgezet vanwege slecht lokaal management, met veel klachten door gebruikers en een slechte betalingsmoraliteit als gevolg. Het project wordt voortgezet in de regio Iganga. Daar hebben ca 400 huishoudens een solar systeem gekocht op afbetaling; tot nu toe ontvangt Mesics goede berichten van Solar Links.

Update 2016-2018

In Uganda is een nieuwe samenwerking tot stand gekomen met Solar Links (www.solarlinks.org). Deze stichting introduceert zonne-energie in rurale gebieden in Uganda. Mesics heeft samen met Solar Links een grootschalig LUAV project opgezet in het afgelegen gebied Karamoja. Voor dit project hebben 2000 families zich opgegeven. Solar Links heeft zich gespecialiseerd op het model van Light Up A Village. Het heeft een goed georganiseerde administratie die zich volledig toespitst op het terugbetalingssysteem en revolving fund: het innen van de gelden, de follow up van niet-betalers en de administratie en opvolging van klachten.

Update 2010

Voormalig voorzitter Dirk Kam bracht in mei 2010 eindelijk het reeds lang geplande bezoek aan de Katekwan Farming Group nabij Kumi. Deze groep wordt al jaren via Mesics ondersteund door Emmaus Bilthoven. De groep lijkt zich goed te ontwikkelen. De resultaten zijn bemoedigend te noemen: tilapia, fruitbomen en bijenteelt zien er goed uit. Helaas hebben ook hier de tilapia vijvers chronisch last van diefstal.

Besloten is geen nieuwe projecten meer te financieren, om de zelfredzaamheid van de Farming Group te stimuleren. In het kader van het streven naar zelfredzaamheid is dit een logische stap.

Update 2009

Het fruitbomenproject van de Katekwan Farminggroup doet het goed. In 2009 is geen verder geld besteed door Emmaus Bilthoven. In de Nieuwsbrief van half 2010 zal hopelijk meer gedetailleerde informatie beschikbaar zijn.

Kenya

Nog meer van onze projecten:

Vorig bericht
Kenya