Zimbabwe

Project titel: “Rubies Rest”

Location: 5 ha in Dzwete, Goromonzi District, 100 km ten noorden van Harare

Project Partner: Frank Jackson

PO Box 50
Juru, Zimbabwe

Cell phone: +263 913 293 21

Update 2011/2012

Er is geen nieuws van voormalig partner Frank Jackson en zijn boerderij “Rubies Rest”.

Update 2010

Er is goed nieuws van het Aidsweeshuis “New Start Childrens Home” van Dr Farag en zijn vrouw Grace in Harare. De Nederlandse Ambassade heeft krachtig geholpen met de uitrusting van het laboratorium en training van de staf. Dr Farag hoopt op verdere ondersteuning door de Ambassade in 2010. Mesics zal proberen hierbij een bemiddelende rol te spelen. Vrienden van de voorzitter bezochten in de zomer van 2010 het New Start Childrens Home, het aids weeshuis in Harare, gerund door Dr Farag en zijn vrouw Grace. De berichten zijn positief. Het is bijzonder om vast te stellen dat het weeshuis zo goed de barre tijden in Zimbabwe kan doorstaan.

Evaluatie (1998-2009)

De resultaten van Rubies Rest zijn in lijn geweest met de verwachtingen tot 2004. Echter, door een samenloop van omstandigheden heeft Mesics in 2006 besloten om de samenwerking met Frank Jackson voor drie jaar op te schorten. Ondanks de zeer zware politieke en economische omstandigheden in het land is het project tot op heden in staat om op eigen benen te staan, maar niet in staat om voldoende sociale uitstraling te bewerkstelligen.

Tijdens de 3e Mesics Conferentie 2009 is besloten om de samenwerking met Frank Jackson niet te vernieuwen.

Achtergrond

Frank Jackson heeft een jarenlange ervaring als sales-engineer voor verschillende bedrijven in Harare. In 1997 besloot hij om de boerderij Rubies Rest te stichten om zich met rurale ontwikkeling bezig te houden. Hiertoe kreeg hij de beschikking over een stuk grond van ca 5 ha (12 acres) van de plaatselijke autoriteiten van Dzwete. De naam Rubies Rest komt van zijn overleden moeder.

Daar tilapia één van zijn primaire activiteiten betrof, benaderde Jackson in 1998 Pater Jan Heine en Mesics. Oorspronkelijk was Rubies Rest een nevenactiviteit voor Jackson, maar in 1999 besloot Jackson om zich er permanent te vestigen.

Doel

De boerderij moet dienen als kleinschalige modelboerderij met als missie opleiding, inspiratie en sociale ontwikkeling. Essentieel criterium vanaf het begin is financiële zelfstandigheid: de dagelijkse kosten moeten gedekt kunnen worden uit de opbrengsten van de productie. Eventuele uitbreidingsinvesteringen kunnen van buitenaf gefinancierd worden.

Productie

Producten: maïs, vruchtenbomen, tuinbouw, tilapia, kippen.
Arbeidskrachten: 2 permanente krachten, variërend aantal part-timers

Investeringen door Mesics: 2 pick-up trucks, tractor, windmolen, pomp, maïsmolen, 2 waterputten, 12 foots-container, verschillende gereedschappen.

Totaal: ca € 100.000,-
Locale bijdrage: ca € 50.000,-

Eigendom: het land en alle investeringen zijn eigendom van Frank Jackson

Impact

  • Herbouw lagere school van Dzwete
  • Bouw van politiebureau van Dzwete
  • Hulp aan verschillende buren
  • Opzetten van twee vrouwengroepen, met helaas weinig follow-up
  • Hulp aan Simbaredenga Aids Orphanage in Harare
  • Handnaaimachines van de Stichting Vraag en Aanbod uit Tilburg
  • 1 vrijwilliger uit Nederland gedurende 1 maand
Cote d’Ivoir
DRC Congo

Nog meer van onze projecten:

Vorig bericht
Cote d’Ivoir
Volgend bericht
DRC Congo